Noblesse Oblige

Noblesse Oblige

Strategie - Management - Innovatie

meer over onsneem contact op

Dankzij ICT mooiere producten en betere dienstverlening

ICT biedt geweldige mogelijkheden om uw producten en diensten mooier, beter en spannender te maken. Nieuwe technologie opent nieuwe deuren, maar ook bewezen technologie kan, als het goed wordt ingezet, ervoor zorgen dat uw organisatie beter, efficiënter en leuker wordt.

Noblesse Oblige helpt u met het nemen van de juiste beslissingen, het inrichten van de benodigde componenten en het veranderen van uw organisatie. Dat doen we vanuit onze kennis en ervaring, samen met u en - als het nodig is - onze partners. Onze kennis en ervaring zit in de onderstaande expertisegebieden, waarbij vooral de combinatie hiervan echt toegevoegde waarde levert.

80%

Strategisch advies

95%

Innovatie

85%

Organisatieverandering

90%

ICT organisatie

Recente projecten

30/08/2018

How an “old”​ industry disrupts and goes exponential… Rethinking Incontinence Care

“We need intelligent diapers! That would be a real benefit for our customers…” Anja van Deijk told me in one of the many Moonshot discussions we had, over at the Philadelphia Zorg headquarters back 2015. “For sure they must be already available somewhere” Dorinda Kuijf replied. After an extensive search we concluded that this was not the case. Sure there were lots of initiatives but no real products that could be put to the test.

05/03/2018

De weg naar ISO27001 bij een zorginstelling

Voor een zorginstelling die langdurige zorg verleent, mochten we het afgelopen jaar de informatiebeveiliging op een hoger niveau brengen. Aangespoord door financiers (met name gemeenten) wilde deze organisatie het ISO27001 certificaat behalen. Daarmee werden de aanbestedingstrajecten (waar vaak gevraagd wordt om bewijs dat de informatie veilig verwerkt wordt) vereenvoudigd, en zou een grote stap gezet worden naar het AVG-compliant zijn. Door tijdsdruk was de insteek om zo snel en eenvoudig mogelijk het certificaat te behalen.

03/10/2016

Crowdventuring?

Eerder is op deze website een artikel gepost over Open Innovatie en het idee om dit via een online platform te stimuleren. Deze post was alweer 4 jaar geleden geplaatst, en sindsdien is er veel gebeurd op het internet. Crowdsourcing was toen al een bekend fenomeen en de eerste vormen van crowdfunding (een vorm van crowdsourcing) werden ook in Nederland geïntroduceerd. Nu kan crowdfunding gerekend worden tot een serieuze vorm van financiering, als alternatief voor een banklening. Open innovatie

Criteria voor een informatiearchitectuur
02/10/2013

Criteria voor een informatiearchitectuur

Informatievoorziening is snel complex en onoverzichtelijk. Zodra er meerdere systemen in beeld komen, en de gebruikersgroep te groot is om iedereen persoonlijk uit te leggen hoe alles werkt, beginnen de problemen. Gebruikers weten niet hoe ze hun werk moeten doen, koppelingen werken niet zoals het moet en systemen lopen vast. Naast het bedrijfsrisico dat dit veroorzaakt en de hogere beheerkosten om de problemen op te lossen, maakt dit ook het  verder ontwikkelen van de informatievoorziening

18/07/2012

Experimenteren met de AZR

In de uitvoering van de AWBZ spelen diverse organisaties een rol: het CIZ bepaalt de toegang tot de zorg, het zorgkantoor wijst de zorg toe aan een zorgaanbieder en het CAK bepaalt de eigen bijdrage die de cliënt moet betalen. Verder zijn er het CVZ, de Nza, de IGZ en het ministerie van VWS die een controlerende en sturende rol spelen. Al deze organisaties wisselen gegevens uit, waarbij voor veel processen de AZR (AWBZ-brede Zorgregistratie)

12/03/2012

Meten van kwaliteit ICT dienstverlening

Eind 2011 vroeg een regionale overheidsorganisatie ons of wij de kwaliteit en de marktconformiteit van hun ICT dienstverlening konden beoordelen. Het is namelijk zo dat deze ICT dienstverlening ook geleverd wordt aan enkele andere organisaties in een regionaal samenwerkingsverband. Deze organisaties hadden hun vraagtekens bij de ICT kosten en het niveau van dienstverlening dat geleverd werd. Het meten van marktconformiteit is niet zo ingewikkeld: onderzoek welke kosten gemaakt worden, en vergelijk deze met cijfers uit de

09/02/2012

OSR: klanten binden met Goede Doelenspel

OSR (www.osr.nl) biedt opleidingen aan juristen, advocaten en andere professionals in de juridische wereld. Naamsbekendheid is voor OSR belangrijk: als men besluit een opleiding of cursus te volgen, wordt vrij snel een aanbieder gekozen, en moet OSR op het netvlies staan. De jaarwisseling is een goede gelegenheid om klanten te confronteren met de naam van het bedrijf. Maar dan moet voorkomen worden dat de nieuwjaarskaart verdwijnt in de stapel van kaarten. Daarom werd Noblesse Oblige

28/10/2011

Skillsmasters – matchen op de beurs

Op de jaarlijkse beurs Skillsmasters worden VMBO-ers en MBO-ers geholpen bij het maken van hun keuze voor een beroepsopleiding, of zelfs beroep. Kenniscentra, opleidingsinstituten en werkgevers laten zien welke mogelijkheden er zijn, en uit het hele land (maar vooral de regio Rotterdam) worden scholieren en studenten naar Ahoy gehaald. Ook UWV Werkbedrijf heeft traditiegetrouw een stand op de beurs, waar informatie gegeven wordt over het vinden van een baan. Als het relevant is, wordt er

21/10/2011

Seasonal Work

Seizoenswerk is vaak werk waar buitenlanders op af komen. Nederlanders hebben geen zin in dit werk of hebben al een vaste baan, terwijl dit werk voor sommige buitenlanders een aardig inkomen kan betekenen. Er gelden echter regels voor werknemers uit het buitenland – ook als zij tijdelijk komen werken. Werkgevers worden met deze regels geconfronteerd en moeten vaak door veel administratie om iemand voor korte tijd in te huren. Vooral de Tewerkstellingsvergunning (TWV) voor werknemers

Development of Workforce Competence Assessment System by Sectors and Regions
21/10/2011

Competentiemanagement in Bulgarije

De arbeidsmarkt in Bulgarije heeft een probleem. Naast de krimp van de bevolking die 3 jaar geleden is ingezet, verlaten goed opgeleide mensen het land om meer geld te verdienen in het buitenland. Werkgevers klagen over de opleiding van de studenten die op de arbeidsmarkt komen. Die opleiding is niet afgestemd met het bedrijfsleven, waardoor nieuwe werknemers vaak eerst in het bedrijf opgeleid moeten worden voor ze productief zijn. Om deze situatie te doorbreken is

Wie zijn wij?

Leer meer over het team achter Noblesse Oblige
Cristian Gonzalez
Cristian Gonzalez
Diederik Burer
Diederik Burer
Govert Claus
Govert Claus

Neem contact op!

Adres

Bezoek: Plantage Middenlaan 62, 1018 DH Amsterdam
Post: Grebbe 15, 1423 DE Uithoorn  

Direct contact

E-mailadres: info@noblesseoblige.nl

Top