Wat gaat er toch mis bij werk.nl?

Onlangs mocht ik bij de tijdelijke commissie ICT van de tweede kamer mijn ervaringen bij CWI en UWV Werkbedrijf rond de website werk.nl vertellen (dit is terug te zien op Youtube). Werk.nl is in 2002 in productie gegaan en heeft sindsdien bijna continu problemen gehad: slechte performance, haperende functionaliteit, vreemde zoekresultaten, etc. Ondanks deze problemen, …

Jong talent op zee

Noblesse Oblige sponsort de reis van een jonge ontdekkingsreizigster, Divi Groenewoud. De 4-vwo-scholiere neemt deel aan de zeilexpeditie School at Sea. Samen met 34 andere leerlingen en een kleine crew vaart ze de traditionele handelsroute naar het Caribische gebied en weer terug. De leerlingen volgen afwisselend het normale 4-vwo-lesprogramma en werken daarnaast op het schip …

HTML5 apps: best of both worlds

Met de opkomst van smartphones wordt het steeds noodzakelijker om diensten (ook) via apps aan te bieden. Vooral als het gaat om locatiespecifieke diensten of iets waarmee men eenvoudig de tijd kan doden, dan wordt vaak naar de mobiel gegrepen. Zodra je gekozen hebt om een bepaalde dienst op het mobiele platform aan te bieden, moet …

Open Innovatie Platform

In de huidige wereld, die dankzij betaalbare technologie, telecommunicatie en internet heel open is geworden, moet ook innovatie als open proces beschouwd worden. Kennis is verspreid en informatie alom voor handen, en organisaties moeten accepteren dat ze het niet redden met enkel hun eigen innovatiekracht. Dit betekent een andere manier van omgaan met innovaties, ontwikkeling …

Waarom Big Data de overheid nog niet redt

Dankzij steeds grotere rekenkracht, slimmere algoritmes en steeds meer beschikbare gegevens, zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet in de verwerking en interpretatie van grote hoeveelheden data. In een artikel van Sander Duivestein worden enkele voorbeelden aangehaald. Hierin wordt verwezen naar de wetenschap waar Big Data gebruikt wordt om hypothesen te falsificeren. Ook wordt verwezen …

Top