De weg naar ISO27001 bij een zorginstelling

Voor een zorginstelling die langdurige zorg verleent, mochten we het afgelopen jaar de informatiebeveiliging op een hoger niveau brengen. Aangespoord door financiers (met name gemeenten) wilde deze organisatie het ISO27001 certificaat behalen. Daarmee werden de aanbestedingstrajecten (waar vaak gevraagd wordt om bewijs dat de informatie veilig verwerkt wordt) vereenvoudigd, en zou een grote stap gezet …

Crowdventuring?

Eerder is op deze website een artikel gepost over Open Innovatie en het idee om dit via een online platform te stimuleren. Deze post was alweer 4 jaar geleden geplaatst, en sindsdien is er veel gebeurd op het internet. Crowdsourcing was toen al een bekend fenomeen en de eerste vormen van crowdfunding (een vorm van crowdsourcing) …

Experimenteren met de AZR

In de uitvoering van de AWBZ spelen diverse organisaties een rol: het CIZ bepaalt de toegang tot de zorg, het zorgkantoor wijst de zorg toe aan een zorgaanbieder en het CAK bepaalt de eigen bijdrage die de cliënt moet betalen. Verder zijn er het CVZ, de Nza, de IGZ en het ministerie van VWS die …

Meten van kwaliteit ICT dienstverlening

Eind 2011 vroeg een regionale overheidsorganisatie ons of wij de kwaliteit en de marktconformiteit van hun ICT dienstverlening konden beoordelen. Het is namelijk zo dat deze ICT dienstverlening ook geleverd wordt aan enkele andere organisaties in een regionaal samenwerkingsverband. Deze organisaties hadden hun vraagtekens bij de ICT kosten en het niveau van dienstverlening dat geleverd werd. Het …

Skillsmasters – matchen op de beurs

Op de jaarlijkse beurs Skillsmasters worden VMBO-ers en MBO-ers geholpen bij het maken van hun keuze voor een beroepsopleiding, of zelfs beroep. Kenniscentra, opleidingsinstituten en werkgevers laten zien welke mogelijkheden er zijn, en uit het hele land (maar vooral de regio Rotterdam) worden scholieren en studenten naar Ahoy gehaald. Ook UWV Werkbedrijf heeft traditiegetrouw een stand …

Seasonal Work

Seizoenswerk is vaak werk waar buitenlanders op af komen. Nederlanders hebben geen zin in dit werk of hebben al een vaste baan, terwijl dit werk voor sommige buitenlanders een aardig inkomen kan betekenen. Er gelden echter regels voor werknemers uit het buitenland – ook als zij tijdelijk komen werken. Werkgevers worden met deze regels geconfronteerd en …

Top