Govert Claus

MensenEr kan niet gereageerd worden op dit artikel.

u bent hier:Govert Claus

Govert is een senior architect, consultant en projectleider met een ruime ervaring op zowel organisatieadvies trajecten als op ICT projecten, en als zodanig volledig gesprekspartner op directieniveau. Daarnaast heeft hij als Practice Leader leidinggevende ervaring opgedaan in een lijnfunctie.
“Mijn ambitie ligt op het snijvlak van kennis, techniek en organisatie: het optimaal inzetten van kennis en techniek om de organisatiedoelstellingen te verwezenlijken. Dit zowel individueel (als architect / consultant), als in groepsverband (als projectleider / manager).”

Steekwoorden zijn: pragmatisme, structuur, overzicht, nieuwe technologie, innoveren, plezier.

Artikelen van Govert:

 • De weg naar ISO27001 bij een zorginstelling

  Voor een zorginstelling die langdurige zorg verleent, mochten we het afgelopen jaar de informatiebeveiliging op een hoger niveau brengen. Aangespoord door financiers (met name gemeenten) wilde deze organisatie het ISO27001 certificaat behalen. Daarmee werden de aanbestedingstrajecten (waar vaak gevraagd wordt om bewijs dat de informatie veilig verwerkt wordt) vereenvoudigd, en zou een grote stap gezet worden naar het AVG-compliant zijn. Door tijdsdruk was de insteek om zo snel en eenvoudig mogelijk het certificaat te behalen.

 • Crowdventuring?

  Eerder is op deze website een artikel gepost over Open Innovatie en het idee om dit via een online platform te stimuleren. Deze post was alweer 4 jaar geleden geplaatst, en sindsdien is er veel gebeurd op het internet. Crowdsourcing was toen al een bekend fenomeen en de eerste vormen van crowdfunding (een vorm van crowdsourcing) werden ook in Nederland geïntroduceerd. Nu kan crowdfunding gerekend worden tot een serieuze vorm van financiering, als alternatief voor een banklening. Open innovatie

 • Informatievoorziening moet de zorg een stap verder helpen

  In het kader van “De Bovenkamer” schreven Cristian en Govert mee aan het artikel “Informatievoorziening moet de zorg een stap verder helpen” dat in het juni/juli 2016 nummer van Sociaal Bestek is gepubliceerd. Het artikel is te downloaden door hier te klikken.

 • Ministerie van Informatievoorziening

  In een eerdere bijdrage werd al de tijdelijke commissie ICT van de tweede kamer genoemd, die het afgelopen 1,5 jaar onderzoek heeft gedaan naar ICT projecten bij de overhead. Deze week worden de bevindingen besproken in de tweede kamer, en dat is een goede aanleiding om daar nog eens op terug te komen. Ik ben het eens met de conclusies van de commissie. Hierin wordt melding gedaan van het niet in de hand hebben van

 • Wat gaat er toch mis bij werk.nl?

  Onlangs mocht ik bij de tijdelijke commissie ICT van de tweede kamer mijn ervaringen bij CWI en UWV Werkbedrijf rond de website werk.nl vertellen (dit is terug te zien op Youtube). Werk.nl is in 2002 in productie gegaan en heeft sindsdien bijna continu problemen gehad: slechte performance, haperende functionaliteit, vreemde zoekresultaten, etc. Ondanks deze problemen, of misschien juist door deze problemen, zijn de kosten enorm opgelopen, waarbij lang niet altijd duidelijk is wat die kosten

 • Criteria voor een informatiearchitectuur

  Informatievoorziening is snel complex en onoverzichtelijk. Zodra er meerdere systemen in beeld komen, en de gebruikersgroep te groot is om iedereen persoonlijk uit te leggen hoe alles werkt, beginnen de problemen. Gebruikers weten niet hoe ze hun werk moeten doen, koppelingen werken niet zoals het moet en systemen lopen vast. Naast het bedrijfsrisico dat dit veroorzaakt en de hogere beheerkosten om de problemen op te lossen, maakt dit ook het  verder ontwikkelen van de informatievoorziening

 • HTML5 apps: best of both worlds

  Met de opkomst van smartphones wordt het steeds noodzakelijker om diensten (ook) via apps aan te bieden. Vooral als het gaat om locatiespecifieke diensten of iets waarmee men eenvoudig de tijd kan doden, dan wordt vaak naar de mobiel gegrepen. Zodra je gekozen hebt om een bepaalde dienst op het mobiele platform aan te bieden, moet je kiezen voor welk platform je gaat ontwikkelen. De strijd tussen iOS, Android en Windows (Blackberry lijkt uitgespeeld) is

 • Open Innovatie Platform

  In de huidige wereld, die dankzij betaalbare technologie, telecommunicatie en internet heel open is geworden, moet ook innovatie als open proces beschouwd worden. Kennis is verspreid en informatie alom voor handen, en organisaties moeten accepteren dat ze het niet redden met enkel hun eigen innovatiekracht. Dit betekent een andere manier van omgaan met innovaties, ontwikkeling en intellectueel eigendom. In dit artikel wordt daar op ingegaan, mede gevoed door ideeën van o.a. Henry Chesbrough (schrijver van

 • Waarom Big Data de overheid nog niet redt

  Dankzij steeds grotere rekenkracht, slimmere algoritmes en steeds meer beschikbare gegevens, zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet in de verwerking en interpretatie van grote hoeveelheden data. In een artikel van Sander Duivestein worden enkele voorbeelden aangehaald. Hierin wordt verwezen naar de wetenschap waar Big Data gebruikt wordt om hypothesen te falsificeren. Ook wordt verwezen naar het bedrijfsleven, waar Big Data de besluitvorming zou kunnen ondersteunen, en op termijn zelfs zou kunnen sturen. Behalve het

 • Experimenteren met de AZR

  In de uitvoering van de AWBZ spelen diverse organisaties een rol: het CIZ bepaalt de toegang tot de zorg, het zorgkantoor wijst de zorg toe aan een zorgaanbieder en het CAK bepaalt de eigen bijdrage die de cliënt moet betalen. Verder zijn er het CVZ, de Nza, de IGZ en het ministerie van VWS die een controlerende en sturende rol spelen. Al deze organisaties wisselen gegevens uit, waarbij voor veel processen de AZR (AWBZ-brede Zorgregistratie)

 • Privacy: vertrouwt u e-diensten?

  De expertmeeting “Bescherming Privacy en Digitale Identiteit” van StePS op 28 maart jl. inspireerde mij om wat dieper te duiken in het beschermen van persoonsgegevens. In de informatietechnologie heb je vaak te maken met persoonlijke gegevens van gebruikers. Het begint meestal met een gebruikersnaam of een e-mailadres, maar voor je het weet heb je een verzameling gegevens die toch erg veel vertellen over de persoon achter die gebruikersnaam. Dan moet je rekening houden met privacy regels, gebruiksvoorwaarden,

 • Hoe moet Social Media ingezet worden?

  Dat Social Media een grote impact heeft gekregen op het communiceren met klanten wordt algemeen erkend. De “Did you know?” filmpjes (zie hier de 2011-versie), zijn wat dat betreft indrukwekkend. Organisaties beseffen dat Social Media niet als “hype” terzijde geschoven kan worden, en maken er dan ook in flinke getale gebruik van. Er zijn vele modellen en theorieën over de beste manier van het inzetten van Social Media; een aardig overzicht is te vinden op http://www.socialmediamodellen.nl/. Appeltje-eitje

 • Meten van kwaliteit ICT dienstverlening

  Eind 2011 vroeg een regionale overheidsorganisatie ons of wij de kwaliteit en de marktconformiteit van hun ICT dienstverlening konden beoordelen. Het is namelijk zo dat deze ICT dienstverlening ook geleverd wordt aan enkele andere organisaties in een regionaal samenwerkingsverband. Deze organisaties hadden hun vraagtekens bij de ICT kosten en het niveau van dienstverlening dat geleverd werd. Het meten van marktconformiteit is niet zo ingewikkeld: onderzoek welke kosten gemaakt worden, en vergelijk deze met cijfers uit de

 • OSR: klanten binden met Goede Doelenspel

  OSR (www.osr.nl) biedt opleidingen aan juristen, advocaten en andere professionals in de juridische wereld. Naamsbekendheid is voor OSR belangrijk: als men besluit een opleiding of cursus te volgen, wordt vrij snel een aanbieder gekozen, en moet OSR op het netvlies staan. De jaarwisseling is een goede gelegenheid om klanten te confronteren met de naam van het bedrijf. Maar dan moet voorkomen worden dat de nieuwjaarskaart verdwijnt in de stapel van kaarten. Daarom werd Noblesse Oblige

 • Skillsmasters – matchen op de beurs

  Op de jaarlijkse beurs Skillsmasters worden VMBO-ers en MBO-ers geholpen bij het maken van hun keuze voor een beroepsopleiding, of zelfs beroep. Kenniscentra, opleidingsinstituten en werkgevers laten zien welke mogelijkheden er zijn, en uit het hele land (maar vooral de regio Rotterdam) worden scholieren en studenten naar Ahoy gehaald. Ook UWV Werkbedrijf heeft traditiegetrouw een stand op de beurs, waar informatie gegeven wordt over het vinden van een baan. Als het relevant is, wordt er

 • Seasonal Work

  Seizoenswerk is vaak werk waar buitenlanders op af komen. Nederlanders hebben geen zin in dit werk of hebben al een vaste baan, terwijl dit werk voor sommige buitenlanders een aardig inkomen kan betekenen. Er gelden echter regels voor werknemers uit het buitenland – ook als zij tijdelijk komen werken. Werkgevers worden met deze regels geconfronteerd en moeten vaak door veel administratie om iemand voor korte tijd in te huren. Vooral de Tewerkstellingsvergunning (TWV) voor werknemers

 • Kwalificatiestructuur en e-Portfolio

  Om een goede aansluiting tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven te garanderen bestaat er in Nederland de “Kwalificatiestructuur”. Dit is een verzameling kwalificatiedossiers, die in feite beroepen (“kwalificaties”) beschrijven in competenties, taken, werkprocessen en performance indicatoren. Deze kwalificatiedossiers zijn opgesteld in een samenwerking tussen bedrijven en opleidingsinstituten, gecoördineerd door de 17 kenniscentra die alle branches beslaan. In de afgelopen 10 jaar heeft dat geleid tot ruim 200 dossiers met ruim 600 kwalificaties en zo’n 15.000

 • Competentiemanagement in Bulgarije

  De arbeidsmarkt in Bulgarije heeft een probleem. Naast de krimp van de bevolking die 3 jaar geleden is ingezet, verlaten goed opgeleide mensen het land om meer geld te verdienen in het buitenland. Werkgevers klagen over de opleiding van de studenten die op de arbeidsmarkt komen. Die opleiding is niet afgestemd met het bedrijfsleven, waardoor nieuwe werknemers vaak eerst in het bedrijf opgeleid moeten worden voor ze productief zijn. Om deze situatie te doorbreken is

 • De Eures Quiz: kennisverspreiding via Serious Gaming

  Eén van de verantwoordelijkheden van UWV Werkbedrijf is het ondersteunen van EU-burgers die in Nederland werk zoeken. Daarvoor gelden specifieke regels: in sommige gevallen moet UWV Werkbedrijf bemiddelen, maar soms ook niet, soms heeft de werkzoekende een sollicitatieplicht en heeft UWV daar ook een rol in. Omdat dit niet vaak voor komt, kennen lang niet alle medewerkers deze regels. Om de relevante Europese regelgeving op een leuke manier onder de aandacht te brengen, heeft de

 • WRR rapport iOverheid: iDienstverlening vraagt mindshift in de organisatie

  ICT is niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering van iedere organisatie. Zelfs de meest conservatieve, traditionele bedrijven houden hun administratie bij in computers, gebruiken e-mail en betalen hun belasting via het internet. De meeste organisaties hebben ICT opgenomen in hun bedrijfsplannen: het moet effectiever en efficiënter werken mogelijk maken, kosten besparen, nieuwe markten openbreken. Een succesverhaal voor de ICT zou je zeggen, maar toch vallen ICT projecten vaak tegen. Doorlooptijden en kosten vallen

 • MSA – Inrichting ICT organisatie

  De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) is ontstaan uit een fusie van 4 Montessori scholen in Amsterdam: Montessori Lyceum Amsterdam Montessori Collega Oost IVKO Amstel Lyceum Hoewel de fusie al enige tijd een feit was, was de ICT voorziening nog gescheiden. Drie van de vier scholen hadden hun ICT voorziening al gecentraliseerd, maar de vierde (en grootste) school had nog een eigen omgeving en een eigen organisatie. Er liep een traject om de techniek te centraliseren,

Over de auteur:

Top