Artikelen met tag: internet

HTML5 apps: best of both worlds

Met de opkomst van smartphones wordt het steeds noodzakelijker om diensten (ook) via apps aan te bieden. Vooral als het gaat om locatiespecifieke diensten of iets waarmee men eenvoudig de tijd kan doden, dan wordt vaak naar de mobiel gegrepen. Zodra je gekozen hebt om een bepaalde dienst op het mobiele platform aan te bieden, moet …

Skillsmasters – matchen op de beurs

Op de jaarlijkse beurs Skillsmasters worden VMBO-ers en MBO-ers geholpen bij het maken van hun keuze voor een beroepsopleiding, of zelfs beroep. Kenniscentra, opleidingsinstituten en werkgevers laten zien welke mogelijkheden er zijn, en uit het hele land (maar vooral de regio Rotterdam) worden scholieren en studenten naar Ahoy gehaald. Ook UWV Werkbedrijf heeft traditiegetrouw een stand …

Seasonal Work

Seizoenswerk is vaak werk waar buitenlanders op af komen. Nederlanders hebben geen zin in dit werk of hebben al een vaste baan, terwijl dit werk voor sommige buitenlanders een aardig inkomen kan betekenen. Er gelden echter regels voor werknemers uit het buitenland – ook als zij tijdelijk komen werken. Werkgevers worden met deze regels geconfronteerd en …

Cybercrime

DigiNotar is falliet! Overheidsinstellingen hebben passende maatregelen genomen… Onze gegevens zijn weer veilig, zelfs voor Iraanse hackers. Of toch niet? DigNotar was gehacked, mogelijk in Iraanse opdracht, met als doel om vervalse certificaten te kunnen uitdelen. Met een vervalst certificaat kan een website zich voordoen als een ander, met alle gevolgen van dien. De motieven …

WRR rapport iOverheid: iDienstverlening vraagt mindshift in de organisatie

WRR rapport iOverheid

ICT is niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering van iedere organisatie. Zelfs de meest conservatieve, traditionele bedrijven houden hun administratie bij in computers, gebruiken e-mail en betalen hun belasting via het internet. De meeste organisaties hebben ICT opgenomen in hun bedrijfsplannen: het moet effectiever en efficiënter werken mogelijk maken, kosten besparen, nieuwe markten …

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Projectmanagement Regelhulp.nl

Voor veel ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte is het aanvragen van voorzieningen en uitkeringen een lastige en tijdrovende klus omdat zij meestal niet weten bij welke instantie zij moeten zijn. Door een veelheid aan regels en instanties is het voor deze kwetsbare groepen in de samenleving niet altijd overzichtelijk tot wie …

Top