Workshop Regelhulp als service: hoe web 3.0 is Regelhulp?

NieuwsGeen reacties

u bent hier:Workshop Regelhulp als service: hoe web 3.0 is Regelhulp?

Op 10 februari was er de druk bezochte Regelhulp Conferentie. Zie voor de volledige programmering de volgende link.

 

Bent u net gewend aan de term web 2.0; gaat het al over web 3.0. Maar wat is dat nu eigenlijk? Daar ging deze workshop over. Deelnemers kregen voorbeelden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening en vernamen hoe Regelhulp.nl daarop aansluit. Als opdracht gaven zij invulling aan de ‘Poort tot de overheid’.

Bij de ochtendsessie wordt er volop meegeschreven en instemmend geknikt door de aanwezigen. Tijdens de middagsessie is een groep deelnemers aanwezig die voor het merendeel niet met internet is opgegroeid. De oudste persoon is in de tachtig en behartigt de belangen van klanten.
De workshop start met een dynamische presentatie van Diederik Burer over nieuwe media in een tempo dat de toenemende snelheid van groei en ontwikkeling daarvan aardig evenaart. Het is enigszins overdonderend en staat voor sommigen ver af van de eigen belevingswereld. Wel is duidelijk dat je het niet kunt negeren, wil je mee blijven doen in onze maatschappij.

Web 3.0 levert op persoonlijke profielen toegesneden maatwerk

Een korte geschiedenis van het internet vormt de brug naar de vernieuwde website en technieken van Regelhulp. Web 1.0 was het stadium waarin voor het eerst gegevens in verschillende computers met elkaar worden verbonden op internet. Web 2.0 verbindt mensen met elkaar via social media, zoals Facebook, Hyves, Picasa. Op dit moment wordt informatie van organisaties al voor 78% verspreid doordat mensen elkaar daarop attenderen via netwerken. Web 3.0 is het interactieve stadium, waarin alles met alles is verbonden. Dus computersystemen met informatie, mensen en het geheel onderling.

Web 3.0 maakt het mogelijk om effectiever te zoeken, samen te werken en applicaties te integreren. Een mashup is een webpagina of -applicatie waar gegevens uit meerdere bronnen gecombineerd en gezamenlijk worden gepresenteerd. Mashups maken het mogelijk om diensten aan te bieden die in een andere context kunnen worden gebruikt en, afhankelijk van zoekopdrachten, een intelligenter aanbod van informatie bieden op basis van een persoonlijk profiel. Denk aan de verbinding tussen een persoon, stad, bedrijf, website, rss feed en groepsprofiel. In de toekomst bewaart iedereen zijn eigen data in apps, browsers, etc. Zoals Google nu al zoekinformatie bewaart en op basis daarvan selectief advertenties toont. Toenemende transparantie leidt dan ook tot ethische vraagstukken.

Integratie van Regelhulp in de Zorgregelaar als voorbeeld van web 3.0

Arjan Brienen, projectleider Ontwikkeling maakt vervolgens de overstap naar Regelhulp. De vernieuwde versie van Regelhulp.nl ging live in januari 2011 en heeft verschillende elementen in zich van web 3.0. Regelhulp wil mensen in de toekomst beter bereiken via sociale media (peer-to-peer websites) en het gebruikersplatform. Regelhulp biedt als ‘service’ de vertrouwde diensten aan in een ander jasje, en bereikt daardoor meer mensen en een breder publiek met producten en diensten van onder meer de overheid.

Een actueel en concreet voorbeeld daarvan is de Zorgregelaar, die ontwikkeld is in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea. Deze nieuwe webvoorziening staat vanaf medio februari live op internet. Het uiterlijk is van de zorgverzekeraar, maar de techniek en de inhoud zijn exact Regelhulp. Het is belangrijker dat klanten er iets aan hebben en via verschillende kanalen toegang krijgen tot producten en diensten van de overheid, dan dat Regelhulp als zodanig zichtbaar is.

De Zorgregelaar hergebruikt systemen, heeft een link naar een call center, en mensen kunnen desgewenst bezoek aan huis ontvangen. De zorgverzekeraar heeft de mogelijkheid om content toe te voegen (zolang het geen reclame betreft). Centrale wijzigingen of verbeteringen verzorgt het team van Regelhulp. De zorgverzekeraar ontwikkelt zelf de ‘look & feel’ – het eigen uiterlijk – van de eigen webpagina’s.

Ook gemeenten en belangenbehartigers worden uitgenodigd voor deze vorm van samenwerking, waarbij het team kan helpen met de integratie. De interesse is duidelijk aanwezig en er worden tijdens de workshop meerdere vragen over gesteld.

Heeft u interesse in de integratie van Regelhulp in uw website of wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met Cristian Gonzales, projectleider Regelhulp

Over de auteur:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top