divider

CONSULTANCY

Noblesse Oblige

divider

Noblesse Oblige BV is een consultancy bureau gespecialiseerd in strategie & management, architectuur & ontwerp en data-analytics en kennismanagement. Het toepassen van deze vaardigheden op nieuwe technologische innovaties is ons 'unique selling point'. Het kunnen navigeren in complexe situaties hebben we in de afgelopen twintig jaar binnen verschillende sectoren bewezen. Bij gemeenten, overheden en ZBO's op het gebied van zorg en sociale sector, binnen startups, financiële sector en industrie.

Noblesse Oblige

Strategie & Management

Ontwikkelen van oplossingen op strategisch niveau en het in de praktijk managen daarvan.

Architectuur

Ontwerp en Design van architecturen voorbereid op de toekomst en passend in het nu.

Data & Kennis

Kennis management en data analyse voor inzicht in problemen en het onderbouwen van beslissingen.

divider

CONTACT

Contact

Postadres:
Grebbe 15
1423 DE Uithoorn

Bezoekadres:
Freedomlab
Plantage Middenlaan 60
1018 DH Amsterdam

Mail:
info (at) noblesseoblige.nl

Noblesse Oblige