Eerder is op deze website een artikel gepost over Open Innovatie en het idee om dit via een online platform te stimuleren. Deze post was alweer 4 jaar geleden geplaatst, en sindsdien is er veel gebeurd op het internet. Crowdsourcing was toen al een bekend fenomeen en de eerste vormen van crowdfunding (een vorm van crowdsourcing) werden ook in Nederland geïntroduceerd. Nu kan crowdfunding gerekend worden tot een serieuze vorm van financiering, als alternatief voor een banklening.

Open innovatie via een platform is ook een vorm van crowdsourcing, en als dit leidt tot een onderneming, dan kan dat crowdventuring genoemd worden. Deze term werd voor het eerst in 2013 door Jason Barisano (Cambridge University) in zijn artikel “Collaborating with the crowd” gebruikt; overigens zonder het verder toe te lichten. Deze term kwam ook bij ons steeds duidelijker in beeld bij het ontwikkelen van het platform voor open innovatie. Het werd gaandeweg namelijk steeds duidelijker dat de toegevoegde waarde van het platform vooral ligt in de “executiekracht” die nodig is om een idee tot product te ontwikkelen. Die executiekracht krijgt vorm door de deelnemers, die meehelpen om het idee te verwezenlijken, mede-eigenaar te maken. Daarnaast is ons duidelijk geworden dat voor het krijgen van de executiekracht het idee over drie assen uitgewerkt moet worden:

  • Geld
  • Kennis
  • Netwerk

Het idee zelf is dus niet meer dan het startpunt, voor het succesvol uitwerken en ontwikkelen hiervan is geld, kennis en een netwerk nodig. Deze aspecten moeten heel flexibel ingezet kunnen worden, en de mate en inhoud hiervan hangen ook nog eens af van de fase waarin de ontwikkeling van het idee zich bevindt. Een innovatie dorloopt in het algemeen de fasen die in onderstaande figuur zijn geschetst.

fasering-nventures

 

Er bestaan bedrijven met voldoende geld, de juiste kennis, en de juiste netwerken om deze aspecten zelfstandig in te vullen, maar de meeste ideeën stranden omdat er niet over de drie assen de juiste input geleverd wordt. Hier komt de toegevoegde waarde van een platform naar voren: via het internet kan een enorme poel van financiers, experts en netwerken aangesproken worden. Als deze deelnemers beloond worden met een aandeel in het te ontwikkelen product, dan is de betrokkenheid verzekerd, en wordt de kans op succes groter.

Er zitten ook problemen aan crowdventuring: hoe zorg je ervoor dat een deelnemer er niet vandoor gaat met het idee? hoe verdeel je de lusten en lasten over de verschillende deelnemers? wat als een deelnemer niet levert wat beloofd is? Door het internet is de kans groot dat deelnemers elkaar niet persoonlijk kennen, en je moet afgaan op toezeggingen en beloftes. Dat is natuurlijk een deel van het ondernemersrisico, maar een platform kan hierin ondersteunen met standaard geheimhoudingsverklaringen en overeenkomsten, verrekenmodellen en het bieden van transparantie.

In ons platform n!Ventures hebben we al deze aspecten zo goed mogelijk verwerkt: het is onze poging om crowdventuring in de praktijk te brengen. Of dit inderdaad het instrument is waarmee ideeën sneller en effectiever tot producten en diensten leiden, gaan we de komende tijd zien. We zijn in elk geval erg benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen, en ook naar jullie reacties!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.